Titel / Een kleine rode schaar

Gevonden door / Domestic Workers Den Haag

De eerste dag dat je een nieuwe werkgever ontmoet spreek je ook over de plek waar ze het geld voor je zullen neerleggen. Soms zeggen ze: "We leggen het geld op de eettafel." Maar andere hebben een speciale lade in de kast voor je, het geld dat daar ligt is voor jou. Weer andere zeggen: "We doen je salaris onder een magneet op de koelkast. Ook als ik je iets wil vragen zal ik een briefje op de koelkast doen. Dat is de manier hoe we contact met elkaar zullen hebben." Ik zo een contact met een werkgever twee jaar lang. Toen ik de familie voor de eerste keer ontmoette lieten ze mij het huis zien en vertelde mij war op te letten, wat gaat schoon te maken en andere praktische zaken. De tweede keer dat ik hen ontmoette was toen ze Nederland gingen verlaten. Tussen die twee ontmoetingen waren twee jaar en al die tijd heb ik hen nooit gezien. We hebben enkel contact via de briefjes, die kleine dingetjes op de koelkast. e belden me aan het einde op en zeiden: "We willen je graag weer ontmoeten want we hebben je zo weinig gezien de laatste twee jaar. Ze gaven me een foto van hen en toen we afscheid namen zei de vrouw dat ik zo verschillend uit zag dan twee jaar geleden. "Het is mijn haar, het is veel langer dan twee jaar geleden, het is gegroeid," antwoordde ik haar.